Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert i medierna

Artiklar från olika medier om Senior alert och kvalitetsregister. Alla länkar öppnas i nytt fönster. Äldre artiklar kan vara borttagna från tidskrifternas webbsidor.

2015

2014

2013

  • Studenter lära sig använda kvalitetsregister under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Nationella plattformen för förbättringskunskap, webbplats.

2012

2011

2010

Sveriges Kommuner och Landsting

  • Nu eller aldrig! – så förbättrar vi vården och omsorgen för de mest sjuka äldre (juli 2012)

2012.

  • Artikelserie: Förbättringar som gör skillnad

 

Kontakt: Senior alerts support

Uppdaterad: 2017-08-08
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion