Region Jnkpings ln Senior/närstående
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Trycksaker riktade till seniorer

 

Omslag till folder Goda råd Goda råd - för dig som är senior och har kontakt med vård och omsorg

Om vad senioren själv kan göra för att förebygga fall, trycksår, undernäring mm.

Ladda ner för utskrift (8 sidor A5, pdf, nytt fönster)

Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.
Kan inte beställas från Senior alert.

 

Omslag till folder Att finnas med i kvalitetsregister.Att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert
Vi som arbetar i vård och omsorg strävar efter att göra det så bra som möjligt för dig.
Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt våra arbetssätt och till det använder vi bland annat uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister, Senior alert.
Vad innebär det för dig? Foldern finns på svenska, engelska och finska (se Information om registrering i Senior alert)

Ladda ner för utskrift A5 häfte dubbelsidigt (pdf, 2 sidor) 
Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.
Kan inte beställas från Senior alert

 

Omslag till folder SA nationellt kvalitetsregister.Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg

Kort beskrivning av Senior alert.

Ladda ner för utskrift (4 sidor A5, pdf, nytt fönster)

Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.

Kan inte beställas från Senior alert

 

Hur står det till? Vägledning för att ha koll på din egen hälsa.

För seniorer som själva vill främja sin egen hälsa inom områdena balans, vikt, munhälsa, urinblåsa och hud. Innehåller formulär att fylla i för att göra en egen bedömning av hur man mår och för att planera förbättringar och uppföljning, för att se om det gör skillnad. Den äldre uppmanas se över detta en gång om året eller oftare vid behov.

 

Ladda ner för utskrift A5 häfte dubbelsidigt (pdf, 12 sidor)

Skriv ut som A4 liggande, båda sidor, vänd längs kortsidan, verklig storlek A5 uppslag, häftning på mitten. Kan inte beställas från Senior alert.

 

Munhälsa- En del av Senior alert

Att arbeta systematiskt med munbedömningar och åtgärder ökar medvetenheten hos vård- och omsorgspersonal samt synliggör behovet av munvård i det dagliga arbetet.

Ladda ner för utskrift (2 sidor A5, pdf, nytt
fönster)
 Skriv ut: OBS! Välj utskrift som A5, dubbelsidigt och häfte. Kan inte beställas från Senior alert.

 

 

Omslag till folder När aptiten inte räcker till.Vad du kan göra när aptiten inte räcker till (pdf, nytt fönster) - en broschyr från Region Jönköpings län.

 

 

 

Trycksaker om Senior alert finns under fliken Personal i vård/omsorg (i knappraden överst på sidan) eller som direktlänk här!

 

Förebygg fall - träna själv eller med hjälp av personal

Omslag Bålstyrka, styrka och balans

 

Bålstabilitet, styrka och balans, (pdf, nytt fönster)

 

 

Styrka och balans omslag

 

Styrka och balans (pdf, nytt fönster)

 

 

Sittande övningar - omslag

 

Sittande övningar (pdf, nytt fönster)

 

 

Häftena har producerats av http://profound.eu.com/ (Prevention of Falls Network for Dissemination) och översatts till svenska av Senior alert.

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare