Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vi som arbetar med Senior alert

Styrgrupp:

 • Göran Henriks, styrgruppens ordförande, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Anna Trinks, registerhållare, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Thomas Schneider. Kvalitetsansvarig, Bräcke diakoni
 • Helle Wijk, docent, Sahlgrenska Akademin
 • Elisabeth Rothenberg, leg. dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Lars Gahnberg, övertandläkare och professor, Folktandvården Västra Götalandsregionen
 • Anders Engelholm, MAS Sundsvalls kommun
 • Åsa Ranada Larsson , Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Agneta Ståhle, professor, Karolinska Institutionen
 • Ann Johansson, leg sjuksköterska och distriktssköterska, Vårdförbundet
 • Nina Åkesson, leg sjuksköterska, Landstinget Blekinge
 • Maj Rom, läkare, SKL
 • Josephine Garpsäter, dietist, Sundbyberg stad
 • Elsa Ask, patientrepresentant

 

Senior alert ledningsgrupp:

 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Anna Trinks, registerhållare, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Josephine Garpsäter, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län
 • Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Maria Johansson, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Dennis Nordvall, statistiker, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Erica Löwhagen, administrativ support, Qulturum, Region Jönköpings Län

Seniorråd

 • Lars Stenbäck
 • Astrid Thilén
 • Elsa Ask
 • Gösta Gunnarsson
 • B-O Hulting
 • Marianne Larsson
Uppdaterad: 2018-06-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion