Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vi som arbetar med Senior alert

Styrgrupp:

 • Göran Henriks, styrgruppens ordförande och utvecklingsdirektör, Qulturum,
 • Josephine Garpsäter, registerhållare, Qulturum, Region Jönköpings län,
 • Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län,
 • Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni,
 • Helle Wjik, professor, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
 • Elisabet Rotheberg, biträdande professor, Högskolan Kristianstad,
 • Lars Gahnberg, övertandläkare och professor, Folktandvården Västra Götalandsregionen
 • Anders Engelholm, MAS Sundsvalls kommun
 • Åsa Larsson Ranada, universitetslektor, Linköpings universitet.
 • Agneta Ståhle, professor emerita, Karolinska Institutet,
 • Ann Johansson, leg sjuksköterska och distriktssköterska, Vårdförbundet
 • Nina Åkesson, distriktssköterska. Region Blekinge och registerhållare RiksSår,
 • Maj Rom, handläggare, SKL,
 • Elsa Ask, senior konsult,
 • Pia Skott, forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm,

Senior alert ledningsgrupp:

 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Josephine Garpsäter, registerhållare, Qulturum, Region Jönköpings län
 • Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Dennis Nordvall, statistiker, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Erica Löwhagen, administrativ support, Qulturum, Region Jönköpings Län
 • Malin Bejdén, nationell coach, Qulturum, Region Jönköpings län

Seniorråd

 • Lars Stenbäck
 • Elsa Ask,
 • B-O Hulting
 • Marianne Larsson
Uppdaterad: 2021-03-08
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare