Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Bra länkar till andra webbplatser

till webbsidor som rör registret, riskbedömning och kvalitetsarbete. Alla länkar öppnas i nytt fönster!

Nationella kvalitetsregister

Information om kvalitetsregister till patienter och brukare på olika språk 

Om nationella kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner

Socialstyrelsen

Region Jönköpings län

Vårdhandboken

Övriga länkar

Kvalitetsregister med inriktning äldre

  • BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

  • NDR - Nationella diabetesregistret

  • Palliativa registret - För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

  • SveDem — Ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar

  • RiksSår - Kvalitetsregister för svårläkta sår

  • UCR - Uppsala Clinical Research Center, Senior alerts tekniska plattform

Uppdaterad: 2020-06-03
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion