Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Bra länkar till andra webbplatser

till webbsidor som rör registret, riskbedömning och kvalitetsarbete. Alla länkar öppnas i nytt fönster!

Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

Region Jönköpings län

Vårdhandboken

Övriga länkar

Kvalitetsregister med inriktning äldre

  • BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

  • NDR - Nationella diabetesregistret

  • Palliativa registret - För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

  • SveDem — Ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar

  • RiksSår - Kvalitetsregister för svårläkta sår

  • UCR - Uppsala Clinical Research Center, Senior alerts tekniska plattform

Uppdaterad: 2019-06-04
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion