Region Jnkpings ln Chefer/ledare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

SITHS-kort

Det är obligatoriskt att logga in i Senior alert med SITHS-kort, vilket är en säkrare inloggning. 

Inloggningen har införs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5. Enligt föreskriften ska en vårdgivare som använder kvalitetsregister online se till följande för att hantera personuppgifter:

  • Ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att överföring av patientuppgifter görs på ett sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.
  • Se till att åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering.

OBS. All omvårdnadspersonal som ska komma in i Senior alert måste ha ett SITHS-kort för att kunna komma in i registret.

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare