Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Riskbedömning

Bedömning av risk för fall, trycksår, undernäring och munhälsa görs vid samma tidpunkt med fyra evidensbaserade instrument. Använd blankett från Senior alert (länk till Blanketter). De fyra instrument som huvudmannen väljer finns som förval i Senior alert.

  • Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI) eller SKLs patientsäkerhet - fall
  • Trycksår: Modifierad Norton skala (Mod Norton) eller Risk Assessment Pressure Ulcer Sore (RAPS)
  • Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA) eller SKLs patientsäkerhet - nutrition
  • Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG). Instruktionsfilm ROAG-J (nytt fönster)

I samband med riskbedömning tas även :

Samtliga uppgifter registreras i Senior alert. Länk till blanketter.

Information

Den äldre ska alltid informeras om att uppgifterna registreras i Senior alert.

Vem ska riskbedömas?

Samtliga personer 65 år eller äldre som är inskrivna på relevanta enheter.

Som relevanta enhet i kommunen räknas för närvarande särskilt boende, korttidsenheter/verksamheter samt hemsjukvård. Relevanta enheter inom Landstingen räknas för närvarande Geriatrik., Medicin-, Ortopedi-, Kirurgi- samt Infektionsklinik och hemsjukvård.

Det är möjligt att inkludera ytterligare åldersgrupper och enheter utifrån huvudmannens önskemål.

Vem kan utföra riskbedömning?

Riskbedömningsinstrumenten kan användas av alla professioner. Vi rekommenderar att riskbedömning av fall, trycksår, undernäring och munhälsa görs av samma person vid ett tillfälle.

När ska riskbedömning göras?

Riskbedömningen ska alltid göras så snart som möjligt. Inom kommunal verksamhet och hemsjukvård rekommenderas inom 48 timmar från inskrivning. På de flesta enheter inom slutenvård inom 24 timmar.

Om riskbedömning inte går att utföra med instrumenten och om den äldre ändå bedöms ha risk registreras det.

För att bedöma risker när personen överförs till ny enhet ska en ny riskbedömningen då göras.

Inom äldreomsorg och hemsjukvård görs riskbedömningen vanligtvis 1-2 gånger per år men oftare om personen får försämrat hälsotillstånd, ökat antal fall, viktnedgång, trycksår eller förändrat ät- och/eller drickbeteende.

Datum för nästkommande riskbedömning skrivs in i Senior alert och när det är dags kommer en påminnelse upp på registrets startsida.

Källa

---

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

Uppdaterad: 2018-02-01
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion