Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Planerad åtgärd

De förebyggande åtgärderna i Senior alert är evidensbaserade och tvärprofessionella.

Resonera tvärprofessionellt om resultatet från riskbedömningen och bakomliggande orsaker för att planera förebyggande åtgärder. Senior alerts blanketter kan användas som arbetsmaterial (länk till Blanketter).

De åtgärder som planeras och/eller redan är pågående registeras i Senior alert. Registreringen görs med fördel av en person vid samma tillfälle. Åtgärder som är påbörjade på en tidigare enhet inom samma huvudman och fortfarande är aktuella på den nya enheten ska stå kvar i Senior alert.

I samråd med den äldre erbjuds och utförs evidensbaserade förebyggande åtgärder av olika professioner. Använd gärna relevant skrifligt informationsmaterial som ofta finns inom den egna huvudmannen.

Besluta om ett datum för uppföljning, d.v.s. när avstämning av vilka av de planerade åtgärderna som blivit utförda och vad som blev resultatet. 

Uppföljningstiden beslutas individuellt. I slutenvård och korttidsenhet görs uppföljningen i samband med utskrivningen. Inom längre vård-och omsorgstider i särskilt boende och hemsjukvård rekommenderas inte längre tid till uppföljning än 1-3 månader. Datum anges i Senior alert och på det datumet visas en påminnelse på registrets startsida.

I Senior alert kan registreras om den äldre avböjer samtliga åtgärd eller om vårdgivaren avböjer åtgärd för vårdtagare i livets slutskede. Avböjer personen enstaka åtgärder kan detta inte noteras i Senior alert utan kan endast journalföras.

---

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

Uppdaterad: 2016-06-09
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik