Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Uppföljning

När uppföljning av de planerade förebyggande åtgärderna ska utföras kommer en påminnelse på Senior alerts startsida.

Uppföljningstiden beslutas individuellt. I slutenvård och korttidsenhet görs uppföljningen i samband med utskrivningen. Inom längre vård-och omsorgstider i särskilt boende och hemsjukvård rekommenderas inte längre tid till uppföljning än 1-3 månader. Datum anges i Senior alert och på det datumet visas en påminnelse på registrets startsida.

Uppföljningarna görs med fördel tvärprofessionellt.

Uppföljning i Senior alert innebär registrering av:

  • Vilka av de planerade åtgärderna som blev utförda, oavsett profession
  • Ny vikt - länk till Vägning, sidan finns under Vårdprevention-sidan
  • Nuvarande status på trycksår; placering och kategori 1-4, länk till Trycksår, sidan finns under Vårdprevention-sidan
  • I samband med uppföljning följs också resultat på eventuellt uppkomna fall, trycksår, viktnedgång och ohälsa i munnen.

Om nya åtgärder blir aktuella registeras det i Senior alert som Åtgärder och ett nytt uppföljningsdatum anges.

Uppdaterad: 2016-06-09
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik