Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Längdmätning

Längd (cm) behöver endast mätas och registreras i Senior alert en gång eller när personen märkbart har minskat i längd.

Liggande

Mäts liggande på rygg i säng med utsträckta ben. Använd stålmåttband.

Stående

Mäts utan skor stående mot en vägg med fötter intill varandra. Hälar, stuss och axlar mot väggen och blicken riktad rakt fram. Använd stadiometer eller stålmåttband.

Sittande

Demispan (halva armspännvidden) är avståndet mellan bröstbenets mittskåra och roten mellan lång- och ringfinger på ena armen. Längden beräknas med hjälp av en standardformel.

Lokalisera  bröstbenets mittskåra och be personen att sträcka en armen åt sidan. Kontrollera att armen är horisontell och i linje med axlarna och att handleden är rak.

  • Mät avståndet bröstbenets mittskåra till roten mellan lång- och ringfinger på ena armen.
  • Avläs avståndet i cm. Beräkna längden med hjälp av formeln

Kvinnor: Längd i cm =(1.35 x demispan i cm) + 60.1

Män: Längd i cm =(1.40 x demispan i cm) + 57.8

Längdmätning genom att mäta knähöjden

  • Låt individen som mäts sitta eller ligga. Se till att knä och fotled är i 90 graders vinkel.
  • Mät längden mellan fotsulan och övre delen av knäet, gärna med ett skjutmått.
  • Mät 3 gånger och använd medelvärdet.

Uppskattning av kroppslängd görs genom atta sätta in medelvärdet i någon av följande formler:

Kvinna: Kroppslängd i cm = (1,83 × knähöjden i cm) – (0,24 × ålder) + 84,88
Man: Kroppslängd i cm = (2,03 × knähöjden i cm) – (0,04 × ålder) + 64,19

Källa: SoS-rapport 2000:11.

 

Längdmätning om amputerad

Längdmätning görs enligt någon av ovstående metoder.

För att räkna ut BMI om personen är amputerad se formel i tabell under Praktiska redskap. Personens längd före amputation och personens vikt efter amputation anges i tabellen.

Källa

Uppdaterad: 2017-04-11
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik