Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vägning

Vikt (kg) tas i samband med riskbedömning och uppföljning. Vikt tas med kläder på men utan skor och tunga ytterkläder. Använd en pålitlig personvåg, rullstolsvåg, stolsvåg eller våg som tillbehör till lyft.

Vikt i hela kg registreras i Senior alert. Vid decimaltal avrunda till närmsta jämna heltal.

Vägning om amputerad

Personen vägs utan protes. Använd BMI kalkylator för att ange amputerad kroppsdel och vad personen väger för att få uppskattad vikt, dvs vad personen skulle vägt om inga extremiteter var amputerade. Skriv in uppskattad vikt i Senior alert.

https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Kunskapscentrum-for-geriatrik/Kunskapsbank/Nutritionslankar/BMI-for-amputerade/

Vägning vid palliativ vård

För att bedöma när och om vikt ska tas måste hänsyn alltid  tas till vilket palliativt skede personen befinner sig i. Om möjligt tas vikten vid riskbedömning och uppföljning. Annars registreras tidigare känd vikt. Det kan även vara av betydelse att regelbundet följa personens viktutveckling och vikten registeras då även in under Händelser.

Vägning vid låg medvetandegrad

Om personen inte kan vägas, registera då senast kända vikt, om man tror att den överensstämmer med nuläget.

Vägning vid hjärtsvikt

Registera den vanligaste förkommande vikten, "normalvikten".

Registera inte viktvariationer hos personer med hjärtsvikt som Händelser. Dessa viktförändringarna har vanligtvis inget med risk för undernäring att göra.

För personer med hjärtsvikt ska vikten följas regelbundet, men detta är inget som anges i Senior alert utan följs fortlöpande i journal.

Källa

Näring för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring från Socialstyrelsen.

---

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

Uppdaterad: 2017-11-06
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion