Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Fall

Ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnat på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Som fall räknas även när en person rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. De flesta fallolyckorna sker i personens bostad på plant underlag (SKL).

2014 vårdades 48 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka och ca 20 000 personer drabbades av höft och bäckenfrakturer. 890 personer avled till följd av fallet, där 11 fall var från rullstol, 15 fall från säng och 7 fall från stol.
(Socialstyrelsens statistikdatabas).

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

 

Referenser och regelverk

 

Vårdhandboken

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Socialstyrelsen

1177.se

 

Referenser: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

                    Socialstyrelsens statstikdatabas.

 

Balansera mera - för att förhindra fallolyckor i vardagen

 

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40.  Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om hur man själv kan minimera risken att falla. Läs mer om Balansera mera på Socialstyrelsens hemsida eller i Kampanjkatalogen.

  Balans- och styrketräningsprogram för att minska risken för fall

Balans- och styrketräningsprogram för att minska risken för fall ger tips på hur äldre personer kan träna för att stärka musklerna, förbättra balansen och konditionen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Förebygg fall - träna själv eller med hjälp av personal

Tips på träning som kan bidra till att förebygga och minska fall riktade till äldre och används i kampanjen "Fall int" i norra länen i Sverige. Kan användas av personal som stöd för att hjälpa personer att träna eller av personen själv.

Klicka för att läsa eller skriva ut för den äldres  träning hemma.

Häftena har producerats av http://profound.eu.com/ (Prevention of Falls Network for Dissemination) och har översatts till svenska av Senior alert.

Uppdaterad: 2021-05-20
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare