Region Jnkpings ln Chefer/ledare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Att ansluta till Senior alert

 

Här beskrivs hur ni som juridisk vårdgivare (kommun, landsting eller privat utförare) ansluter er till Senior alert.

För att kunna ansluta er organisation till Senior alert måste organisationen enligt Patientdatalagen, kapitel 1 och 7 ha hälso- och sjukvårdsansvar (HSL-ansvar).  Varje juridisk vårdgivare gör en egen anmälan till Senior alert och olika vårdgivare hålls åtskilda i registret.

 

Detta behöver göras:

1. Fatta beslut i ledningsgrupp för organisationen.

2. Förankra hos IT-enhet samt PUL-ansvarig

3. Skicka anmälan till när beslut finns att ansluta hela organisationen.
Bifoga detta följebrev (word, nytt fönster) med information om er organisation och hur er organisation ser ut (organisationsträd). Se struktur på organisationsträd för olika vårdgivareformer.

• Namnge i följebrevet en eller flera regionkoordinatorer beroende på organisationens storlek. Klicka här för att läsa regionkoordinators roll.
• Ta ställning till vilka riskbedömningsinstrument som ska användas inom vårdgivaren och ange detta i följebrevet.

4. Avtal skrivs mellan juridisk vårdgivare och Senior alert.

Ladda hem avtalsmall (word, nytt fönster) och skriv under avtalsmallen i två exemplar. Båda exemplaren skickas till Senior alert, Qulturum Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Vi skickar tillbaka ett av exemplaren till er efter underskrift. 

5. Utse minst en lokalkoordinator per enhet. Det är därefter lokalkoordinatorn som ger behörighet åt lokala användare.

6. Påbörja registrering. Stöd i arbetet finns på vår hemsida i form av videoguider, manualer och webbhandledningar och aktuella utbildningar.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon 010-242 12 11.


 

Juridik och regelverk gällande Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregisters webbplats: Juridik och regelverk (nytt fönster).


 

För mer information, se vår hemsida under Vanliga frågor och svar om anslutning till registret.

Uppdaterad: 2020-06-16
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare