Region Jnkpings ln Chefer/ledare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Journalintegration

Att göra journalintegrationer mot kvalitetsregister och Senior alert är idag möjligt via den Nationella tjänstplattformen. Det är endast riskbedömningen som går att journalintegrera. En journalintegration kräver stor involvering av respektive vårdgivare och/eller journalsleverantörer som tillhandahåller journalen. Senior alert kan erbjuda kopplingen till registret, men vårdgivaren och/eller journalleverantörer behöver bygga tekniken innan det är möjligt att skicka data.

 

Några principer som är viktiga för att ett journalsystem ska kunna skicka över data:

  • Det måste följa den vårdpreventiva processen, dvs riskbedömningar för trycksår, undernäring, fall och munhälsa görs samtidigt och att datumordningen är korrekt. 
  • Alla termer och begrepp måste stämma överens med Senior alert.
  • Integrationen måste uppfylla alla tekniska krav.
  • Integrationen måste uppfylla alla juridiska krav.
  • Senior alert finansierar inte utvecklingen av journalintegration.
  • Beställaren skriver avtal med Senior alert/UCR om stöd vid teknisk utveckling.

 

Läs mer hur en journalintegration går till via den Nationella tjänsteplattformen.

 

Uppdaterad: 2019-06-04
Kristina Malmsten, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion