Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Trycksaker om Senior alert

 

Att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert
Vi som arbetar i vård och omsorg strävar efter att göra det så bra som möjligt för dig. Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt våra arbetssätt och till det använder vi bland annat uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister, Senior alert. Vad innebär det för dig? Foldern finns på svenska, engelska och finska.

Ladda ner för utskrift A5 häfte dubbelsidigt (pdf, 2 sidor) 
Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.
Kan inte beställas från Senior alert

 

Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg

Kort beskrivning av Senior alert.

 

Ladda ner för utskrift (4 sidor A5, pdf, nytt fönster)

Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.

Kan inte beställas från Senior alert

 

 

Goda råd - för dig som är senior och har kontakt med vård och omsorg

Om vad senioren själv kan göra för att förebygga fall, trycksår, undernäring mm.

Ladda ner för utskrift (8 sidor A5, pdf, nytt
fönster)
 Skriv ut: Obs! Välj utskrift som A5, dubbelsidigt och häfte. Kan inte beställas från Seniior alert.
 

Munhälsa- En del av Senior alert

Att arbeta systematiskt med munbedömningar och åtgärder ökar medvetenheten hos vård- och omsorgspersonal samt synliggör behovet av munvård i det dagliga arbetet.

Ladda ner för utskrift (2 sidor A5, pdf, nytt
fönster)
 Skriv ut: OBS! Välj utskrift som A5, dubbelsidigt och häfte. Kan inte beställas från Senior alert.

 

 

Vårdprevention och kvalitetsregister - Ett sätt att skapa mervärde för den äldre

Ladda ner för utskrift (20 sidor A4, pdf, nytt fönster)

Till beställningssida

 

 

 

 

 

Inspiration och förnyelse - Sju kommuner berättar

Ladda ner för utskrift (8 sidor A4, pdf, nytt fönster)

Till beställningssida

 

 

 

 

 

 

 


Poster

Nutrition vid demenssjukdom (pdf, nytt fönster) - skriv ut som poster eller som A4 liggande.

Broschyrer från Sveriges Kommuner och Regioner

 

Fallskador - en översiktFallskador bland äldre - en sammanfattning av en kundskapsöversikt om fallskador

 

 

 

Dessa och fler broschyrer finns i SKR:s webbutik på nätet (nytt fönster). Använd sökord!

 

OBS! Trycksaker avsedda att läsas av seniorer och anhöriga finns under fliken Seniorer/närstående (i knappraden överst på sidan) eller som direktlänk här!

 

 

Informationsfolder till patienter om registering i Senior alert

Informationsfolder om vad det innebär för en person att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert.

En folder ni kan lämna ut till era patineter för att informera om vad en registering i Senior alert innebär för just dem. Information är uppdaterad och gäller även efter tillämpningen av nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft 25 maj 2018. Foldern är interaktiv, vilket betyder att ni som vårdgivare har möjlighet att fylla i er vårdgivares namn samt kontaktuppgifter i foldern.

Informationsfoldern finns även på:

Engelska (english) - Information to patients about registration in Senior alert (printable version)

Finska (Suomeksi) - Senior alert - laaturekisteriin kuuluminen  (tulostettava versio)

Engelska (english) Information om kvaliteteregister från kvalitetsregister.se

Trycksaker framtagna för seniorer

Foldrar och trycksaker framtagna för seniorer

Uppdaterad: 2021-05-19
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare