Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Trycksaker om Senior alert

Vårdprevention och kvalitetsregister - Ett sätt att skapa mervärde för den äldre

Ladda ner för utskrift (20 sidor A4, pdf, nytt fönster)

Till beställningssida

Inspiration och förnyelse - Sju kommuner berättar

Ladda ner för utskrift (8 sidor A4, pdf, nytt fönster)

Till beställningssida

 

 

 

 

Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg

Kort beskrivning av Senior alert.

Ladda ner för utskrift (4 sidor A5, pdf, nytt fönster)

Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.

Kan ej beställas från Senior alert

 

Senior alert -mer än ett kvalitetsregister

"Fyrfältaren" - att registrera, arbeta vårdpreventivt, följa resultat och arbeta med förbättringar.

Ladda ner för utskrift (4 sidor A5, pdf, nytt fönster)

Skriva ut: OBS! Välj Utskrift som A5, dubbelsidigt, häfte.

Kan ej beställas från Senior alert

 

Poster

Nutrition vid demenssjukdom (pdf, nytt fönster) - skriv ut som poster eller som A4 liggande.

Broschyrer från Sveriges Kommuner och Landsting

Tryckssår - omslag

Trycksår: Åtgärder för att förebygga (alla i nytt fönster)

 

 

 

Undernäring - omslag

Undernäring: Åtgärder för att förebygga

 

 

 

Munhälsa - omslag

Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen

 

 

 

Fall - omslag

Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga 

 

 

 

Fallskador - en översiktFallskador bland äldre - en sammanfattning av en kundskapsöversikt om fallskador

 

 

 

Dessa och fler broschyrer finns i SKL:s webbutik på nätet (nytt fönster). Använd sökord!

 

OBS! Trycksaker avsedda att läsas av seniorer och anhöriga finns under fliken Seniorer/närstående (i knappraden överst på sidan) eller som direktlänk här!

 

 

Informationsfolder till patienter om registering i Senior alert

Infomrationsfolder om vad det innebär för en person att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert.

En folder ni kan lämna ut till era patineter för att informera om vad en registering i Senior alert innebär för just dem. Information är uppdaterad och gäller även efter tillämpningen av nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft 25 maj 2018.

Uppdaterad: 2018-05-25
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion