Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel

 

 

 

 

 

 

Hämta inspiration till ditt arbete med Senior alert!

Här presenteras goda exempel från olika verksamheter. Kontakta dem gärna för mer information.

Särskilt boende

Hemsjukvård

Vårdcentraler

Sjukhusenheter Korttidsenheter Region-/landsting- och kommunperspektiv

 

 

Tips & idéer

Praktiska tips och bra idéer som fungerar på fler platser. Hitta stöd och inspiration här


 

Hur går det på din enhet?

Skriv till oss och berätta! Minskar fallen, trycksåren, ofrivilliga viktnedgångar, ohälsa i munnen och besvär med blåsdysfunktion? Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel! Skriv till Senior alert här

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare