Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Seniorcentral - uppskattad mötesplats

Motion i det fria, en av många aktiviteter på Seniorcentralen.I Tranås har kommunen, vårdcentralerna BraLiv, Landstinget och Esthernätverket gått samman i en gemensam verksamhet, Seniorcentralen, som blivit mycket uppskattad av både seniorer och organisationerna bakom.

Nu finns en aktuell broschyr om Seniorcentralen, där alla inblandade ger syn på arbetet med Seniorcentralen, vilka tankar som ligger bakom och hur man arbetar idag.

Seniorcentralen - Bättre hälsa för äldre i Tranås (pdf, nytt fönster)

Det handlar om Seniorcentralen som nav, som hälsofrämjande koncept, som kunskapskälla och plats för erfarenhetsutbyte och framför allt som mötesplats för glädjefyllda aktiviteter, livskraft.

Uppskattas

Seniorcentralen har blivit mycket uppskattad av seniorer i Tranås. Här kan de ta del av aktiviteter såsom Hälsans rum där de kan testa både blodtryck, längd och vikt, avslappningsrum med massagestolar, gym och samlingslokal med kök.

Det är en social samlingsplats, ibland med underhållning, kanske musik, högläsning eller föreläsningar och prova på-aktiviteter, dans och yoga.

Här kan man också vissa tider träffa sjukgymnast och till exempel lyssna till en föreläsning av dietist.

- Här finns plats och något att göra för alla,säger en av seniorerna.

Fotnot: Esther nätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården i östra delen av Jönköpings län (Höglandet) - allt arbete ska utgå från att det blir så bra som möjligt för den äldre, Esther.

Uppdaterad: 2017-05-10
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion