Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Järvsö hälsocentral

Britt-Inger Heldt, distriktssköterska vid Järvsö HC, berättar om hur de arbetar på Järvsö hälsocentral.

- Patienterna överlag brukar ifrågasätta ordet ”Riskbedömning”, så det sätter igång bra samtal om varför vi gör detta men jag kan inte minnas att en enda varit negativt inställd till detta när vi väl kommit igenom frågor, bakomliggande orsaker och eventuella förebyggande åtgärder, säger Britt-Inger Heldt, distriktssköterska på Järvsö hälsocentral.

Lite trögt i starten...

- När jag började på Järvsö HC 2009 skulle Senior Alert introduceras på hälsocentralen. Jag upplevde det lite trögt i starten att få grepp om registreringen och hur använda Riskbedömningen men tack vare en vikarie, Mary Måchtens, som jobbade på Järvsö HC 6 månader, fick vi den hjälp vi behövde. Hon hade jobbat en längre tid med Senior Alert i sitt tidigare jobb och hennes entusiasm smittade av sig. Det blev ett ”alertande” på allt och alla en tid men en bra träning och vi fick en rutin.

På Järvsö HC är det distriktssköterskans uppgift att göra riskbedömningar. Tidigare när hemsjukvården var landstingets ansvar gjorde även sjukgymnast och arbetsterapeut riskbedömningar i hemmen. Vi kan också få tips från läkare och mottagningssköterskor om behov av kontakt med distriktssköterskan och riskbedömning, om det ser ut att vara en osäker situation för patienten i hemmet.

Sedan kommunen tagit över Hemsjukvården har antalet riskbedömningar minskat för vår del på HC men när vi träffar patienter som har mer än 5 mediciner, har haft flera kontakter med HC senaste året och verkar ”sköra” erbjuder vi både riskbedömning, läkemedelsavstämning och Phase20 i samma ”paket”. Eftersom vi inte har samma möjlighet att göra hembesök längre kommer patienten till mottagningen. Minst en timme måste sättas av i tidboken + tid för dokumentation.

Teamträffar

Tidigare fanns Teamträffar på Järvsö HC men de försvann i och med kommunaliseringen av hemsjukvården. Det som kommer närmast ”teamträff” numera är vårdplaneringar i hemmet där i första hand dsk. hemsjukvården och dsk, Järvsö HC träffar patienten. Sjukgymnast och arbetsterapeut kallas också om man vet i förväg att deras insatser behövs. Annars kontaktas de vid behov i efterskott när man fått en bild av hur patienten har det. Riskbedömning förnyas av dsk. i hemsjukvården på patient som skrivs in i hemsjukvården men tidigare riskbedömning bifogas till de dokument som lämnas över från hälsocentralen.

Team eller inte team

I Senior Alert måste dsk. klicka i teambaserad utredning för att kunna dokumentera bakomliggande orsaker och det är ju lite missvisande då det då ser ut som att det varit ett ”team” inblandat varje riskbedömning men så är inte fallet. Oftast görs riskbedömningen av dsk. ensam och sedan kontaktas andra yrkeskategorier allt efter behov.  Genom internmeddelande via PMO kan man snabbt komma i kontakt med den som behöver kontakta patienten.

Vid risk sätts patienten upp i tidboken för uppföljning inom 3-6 månader beroende på situationen. Rekommenderat 6 månader men om det finns behov blir det tidigare. Om händelser inträffat, t.ex. fall brukar de uppmärksammas först vid uppföljningen då det är sällan som patienten hör av sig bara för att de snubblat på mattan de borde ha tagit bort. I händelse av benbrott kommer information från sjukhuset när patienten skrivs ut. Det är inte ofta vi noterat händelser i Senior Alert pga. att vi helt enkelt inte vetat om dem. Läkemedelsgenomgång är alltid en given åtgärd när patienten råkat ut för tillbud.

Knepigt ibland

När patienten skrivs över till hemsjukvård, flyttar till särskilt boende eller avlidit avslutas patienten i Senior Alert. Ibland kan det vara knepigt att avsluta patienten då systemet kräver både uppföljning och åtgärd som inte går att fylla i pga. att det inte längre är aktuellt. Då måste tidigare åtgärd raders annars kommer man inte vidare. Vet inte om det är rätt men det är hur vi tagit oss runt systemets rigiditet.

Distriktssköterska på Järvsö HC ansvarar för att gå in i Senior Alert registret och följa upp att de patienter som är registrerade också är aktuella och att planerade åtgärder, uppföljningar och nya riskbedömningar görs.

Ny personal

Ny personal introduceras i Senior Alert av distriktssköterska på mottagningen. Om ny personal saknar utbildning och skall arbeta på mottagningen under överskådlig tid brukar man göra riskbedömningar tillsammans och registrera tillsamman med utbildad personal tills att ny personal känner sig säker på rutinen. I dagsläget vet jag inte om det finns utbildning på annat sätt för ny personal som inte kommit i kontakt med Senior Alert.

Statistik och verklighet är inte nödvändigtvis alla gånger samma sak (bl. a. med tanke på hur registreringen är upplagd  att ”teambaserad utredning” måste klickas i för att dsk skall kunna registrera bakomliggande orsaker fast hon ensam gjort riskbedömningen) men jag tror att varje distriktssköterska på Järvsö HC nu har Riskbedömningen ”i bakhuvet” när man träffar patienter och ser potentiella kandidater som kan erbjudas detta.

Det som vi upplever och som alltid kommer på tal är att det måste finnas tid för även denna del av vårdarbetet och att också dokumentation inbakas i tiden. Om statistiken för riskbedömningar sjunker under 2014 för Järvsö HC tror jag att en del kommer att bero på den höjda patientavgiften. Patienterna vill ogärna komma en extra gång ”bara” för riskbedömning. Dessutom finns inte samma möjlighet till hembesök som tidigare då dsk. arbetar åtminstone ensam två dagar eller mer  i veckan och det är landsbygdsdistrikt med avstånd. På mottagningen kan riskbedömningen integreras i ett ”vanligt” mottagningsbesök när det innebär ett mervärde för patienten.

Kontakt

Britt-Inger Heldt

Järvsö HC

Uppdaterad: 2016-04-25
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion