Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vallås vårdcentral: Jag har haft stor nytta av nutritionskolumnen

- Naturligtvis är det så att det går upp och ner som med allt annat. Jag arbetar på två vårdcentraler som kämpar för att överleva vårdvalet med allt vad det innebär, så ibland har vi större vilja än tid och personal. Så kommenterar diabetessköterskan Helen Jonsson, vårdcentralen Valla/Oskarström arbetet med Senior alert.

- Personligen försöker jag göra Senior alert på alla de patienter som kommer till min diabetesmottagning. Det ligger i den Rutin för diabetesvården i Region Halland som jag varit med att ta fram.

- Jag har haft stor nytta av nutritionskolumnen i registreringen av mina patienter. Med den har jag äntligen fått förklarat för mig varför jag helt plötsligt, med mycket kort varsel, fått sänka insulindoser med ibland upp till hälften hos patienter på 80-85 års ålder. De är undernärda.

- Jag får god hjälp och stöttning av vår dietist. Jag vet att mina kollegor har det tuffare när det gäller den tid de har till förfogande. Det kan vara svårt att starta ett Senior alert-samtal med någon som kommer för en såromläggning eller blodtryckskontroll med bokad 15 minuters tid. Men vi försöker.

Registrering i Senior alert

- Hos oss är det alla som genomför bedömningen som också gör registreringen i Senior Alert. Att alla gör på rättsätt säkrar vi genom utbildning av koordinatorn, det vill säga jag. Det är också jag som säkerställer att sidan 'Aktuella på enheten´ stämmer med verkligheten. Information om Senior alert sprids på arbetsplatsträffarna. Någon mättavla har vi inte ännu, men det har varit på tal.

Förebyggande arbetssätt

Hur man kom igång med Senior alert har Helen lite svårt att beskriva.

- Jag ärvde uppdraget eftersom min kollega inte kom igång med under det första året. Men det jag gjorde var att sitta ner med varje grupp (sjukgymnaster, arbetsterapeuter och distriktssksösterskor) var för sig och gick igenom processen. Sedan fick den som ville en egen privatlektion vid behov.

Numera säkrar man att personalen har kunskap om den vårdpreventiva processen genom att frågorna tas upp som information eller diskussion vid möten. Dessutom får alla nyanställdainformation. Övrig info om Senior alert sprids genom informationsblad som har blivit utdelade centralt ifrån och sedan från chefen.

Riskbedömning

Så här ser rutinerna ut kring riskbedömningar. Dessa görs av distriktssköterska, inklusive diabetessköterskan, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det görs på alla över 75 år samt de med strokediagnos oavsett ålder. Dock inte på de som är inskrivna i hemsjukvården, där kommunen ansvarar. Det görs geneom samtal vid besöken.

För att alla som behöver veta ska veta att just en viss person har risker dokumentaras allt i journalsystemet VAS under samma sökord som finns på blanketten, det vill säga Trycksårsbedömning, Nutritionsbedömning och fallriskbedömning.

- Jag har lagt in frastexter som alla kan använda så det ser likadant ut när vi läser journalen. Dessutom lämnar vi över ärenden till annan yrkeskategori vid behov för åtgärd/uppföljning.

Hur ser ni till att personalen har kunskap om riskbedömningsinstrumenten?

- All ny information som kommer mailas ut till alla för kännedom.

- När riskbedömningen är gjord går vi vidare i den vårdpreventiva processen så här. Tidigare sattes alla blanketter in i en pärm på den månad när uppföljningen skulle göras, men nu ansvarar var och en för uppföljningen.

Några riskbedömningar i team har vi inte gjort hittills.

Händelser dokumenteras i VAS och i Senior Alert. För äldre som inte har hemvård är det sämre koll på antalet fallrapporter eftersom man inte är säker på att man får rapporter om allt som sker. När man får in en fallrapport följs det upp i första hand via telefon.

Uppföljning

De rutiner man har för teamets uppföljning av de förebyggande åtgärderna handlar mer om att var och en bestämmer själv när adekvat uppföljning bör ske och ansvarar sedan för att det sker.

2014-03-31

Kontaktperson:

Helene Jonsson
distriktssköterska

Uppdaterad: 2016-04-25
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion