Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Månadens tårta april December 2014


Österängsgården, Kristianstad kommun

Bedömning och åtgärder för munhälsa för alla på boendet.

Fin utemijö

Så här fin är utemiljön vid Österängsgården, bild från webbplats.

Under 2014 gjordes nästan 1000 munbedömningar enligt ROAG inom Kristianstads kommun. Ett av de boenden som har kommit igång mycket bra med att göra munbedömningar på alla äldre är Österängsgården. Det vill vi fira med Månadens tårta för december 2014!

– Vi tycker själva att vi nu upptäcker ohälsan i munnen lättare och kan komma med goda råd. Vi är mer observanta, säger Gunilla Dehlin, undersksöterska på Österängsgården.

I Kristianstad kommun har särskilda boenden arbetat systematiskt med Senior alert sedan 2012. Då beslutade kommunen att också göra munhälsobedömningar enligt ROAG i samband med de andra riskbedömningarna. I snitt görs nu detta för 80 procent av alla personer som bor på särskilt boende.

Över hälften har risk

Under 2014 gjordes nästan 1000 munbedömningar enligt ROAG i Kristianstad. Vid bedömningarna har man identifierat att över hälften av alla personer på särskilt boende har risk för ohälsa i munnen.

Nu kan man i Kristiandstad kommun också se effekt av sitt arbete med Senior alert. Man ser också en koppling till sitt arbete med munbedömningar och åtgärder. Från 2013 till 2014 har andel viktminskningar (>5 procent) i kommunen minskat från 20,9 till 8,6 procent.

Viktminskningar, tabell

Andel viktminskningar >5% av uppföljningar

Kristianstad kommuns särskilda boenden, jan 2013 - nov 2014, Data från Senior alert

Ett av de boenden som har kommit igång mycket bra med att göra munbedömningar på alla äldre är Österängsgården. Berit Trieb, enhetschef säger att ”munnen måste fungera för att resten ska fungera”. Därför uppmuntrar hon arbetet med systematiska munbedömningar och åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen.

Gunilla Dehlin, undersköterska och den övriga personal på Österängsgården har alltid arbetat med munhälsa i vardagen men inte så här strukturerat.

Lättare att upptäcka

– Vi tycker själva att vi nu upptäcker ohälsan i munnen lättare och kan komma med goda råd. Vi är mer observanta, säger Gunilla Dehlin. Det går snabbt att göra bedömningen. På ett par minuter kan man konstatera att hur munhälsan ser ut och de äldre tycker att det är bra att munhälsan blir kollad.

– Om vi hittar risker eller ohälsa sätter vi in åtgärder och följer upp dem efter en tid, säger Gunilla Dehlin. Ser personalen att personen har stor ohälsa i munnen tar de alltid stöd från tandvården.

Gunilla tycker att personalen nu har en ökad förståelse för munhälsans betydelse och att ohälsa i munnen kan försämras fort och då kan leda till allvarliga sjukdomar hos äldre.

Enkla åtgärder

Åtgärderna som vård- och omsorgspersonalen i Kristianstad utför när de hittar ohälsa i munnen är inga komplicerade åtgärder. Vanligast är att få assistans eller fullständigt hjälp med tandborstning, fukta munslemhinnorna, fukta munnen, smörja läpparna, protesrengöring, fukta samt rengöra tungan.

En framgångsfaktor på Österängsgården tror Gunilla är att man bestämde sig att börja arbeta systematiskt med munhälsan samtidigt som de förde in arbetet med de andra områdena i Senior alert. De flesta i personalen har förstått att detta är viktiga arbetsuppgifter.

– Och vi har ett jäkla anamma, säger Gunilla.

En annan viktig framgångfaktor i Kristianstad är att man har satsat på att anställa en projektledare Senior alert i Kristianstad kommun, Lena Nilsson. Hon har möjlighet att stötta chefer och team på enhetsnivå att se sin verksamhet med nya ögon, få till ett systematiskt arbetssätt och kunna följa sina resultat. Lena beskriver att särskilda boenden nu har en ökad förståelse för munhälsan och att det nu börjar ge effekt på bland annat vikten.

Kontakt

Lena Nilsson
projektledare Senior alert
Kristianstad kommun

Uppdaterad: 2015-03-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion