Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

November 2014

Tårtan i november går till Enhet 4 ÄldreCenter Vännäsby, Vännäs kan visa en minskning av antalet fall och utses till månadens tårta! Stort grattis till er!

ÄldreCenter är ett demensboende med 50 platser som kan utökas till 55 vid samboskap. På enhet 4 bor det 10 personer. Framgångsfaktorerna är: "God kommunikation och noggrannhet med alla små bekymmer som dyker upp längs vägen och teamets roll är central! Det är viktigt att bestämma sig för åtgärder som verkligen kan utföras genast/inom snar framtid”, berättar Marlen Mûller-Herz, ssk vid ÄldreCentret.
Senior alert ger systematik åt vårt förebyggande arbete med löpande uppföljningar av insatta åtgärder. Vi gör även fördjupade riskanalyser vid upprepade fall och vi har veckorapporter där tjänstgörande personal som ingår i teamet har en timme avsatt tid.

Följande bild visar verkligen att Enhet 4 ÄldreCenter Vännäsby har Koll på sitt läge vad gäller Senior alert!

Rutinbeskrivning

Övergripande plan för förebyggande arbetssätt

Diagram över minskade fall på Vännäs, enhet 4:

Diagram fallstatistik

Kontakt

marlen.muller-herz@vannas.se

Enhet 4
ÄldreCenter Vännäsby
Vännäs

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion