Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Oktober 2014

Tårtan i oktober går till två enheter på Höglandssjukhuset i Eksjö! Det är Geriatriska Vårdenheten och Strokeenheten, Landstinget i Jönköpings län. Båda har nyligen avslutat en teamutbildning i Senior alert med fina förbättringsarbeten som gör skillnad för den äldre.

Med test i liten skala och ändring av rutiner har Strokeenheten minskat sina viktnedgångar (> 5% av kroppsvikten) med 30 % för sina inneliggande patienter. Geriatriska vårdenheten har med sin kämparanda förbättrat nattfastan. 77% av sina inneliggande patienter uppfyller idag < 11 tim nattfasta och arbetet med förbättringar fortsätter!

Stort grattis till er!

Geriatriska vårdenheten, Höglandssjukhuset Eksjö, Landstinget i Jönköpings län

Teamets förbättringsarbete har varit att hitta en fungerande rutin för att minska nattfastan för den äldre. Personalen har i liten skala testat näringsdrycker och adderat en kolumn för nattfasta på temp-listan. Där mäts hur många patienter som får näringsdryck under natten. Nattpersonalen är en naturlig del i arbetet. Detta förbättringsarbete har genererat en ökning av andel patienter som har nattfasta < 11 tim, från 51% till 77%! Det har varit positiv feedback från personalen, att ändringar av rutiner ger snabbt resultat, säger ssk Linda Randow som är eldsjälen i vårdpreventionsarbetet.

Länk till poster

Kontaktperson: Linda Randow, linda.randow@rjl.se

Strokeenheten Höglandssjukhuset Eksjö, Landstinget i Jönköpings län

Strokeenheten har valt att delta i Senior alerts teamutbildning för att göra hela teamet mer delaktigt kring den äldre och se dennes risker och vilka åtgärder som bör sättas in.  Personalen har testat olika former för visualisering så att alla i teamet lätt kan uppmärksammas på vilka som har risk för undernäring eller är undernärd. De har t ex testat att använda magneter på patientens dörr. Teamet insåg även att det behövdes ett enklare sätt att se i modulen vilka som var undernärda och som behövde förmiddagsmål. En extra kolumn som heter ”undernäring” skapades” på kontrollistorna. Där ska personalen markera de patienter som har risk för undernäring eller är undernärda, för att påminnas.

Under perioden mars-september 2013 var det 28,2% av alla inneliggande patienter som hade gått ner >5% i vikt. Under perioden mars-september 2014 var siffran 19%! Detta är en förbättring på 30% och målet att nå under är 40%.

Länk till bild på resultattavla

Kontaktperson: Emma Ekegren, emma.ekegren@rjl.se


Senior alert

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion