Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

September 2014

Grattis till septembertårtan: Lungavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås

Lungavdelningen har svårt sjuka patienter med korta vårdtider, från ca 3 dagar- 1 vecka. Med sitt långsiktiga systematiska arbete har personalen lyckats minska nattfastan och ökat andelen patienter som behåller sin vikt, eller t o m går upp lite i vikt, under vårdtiden.

Team Lungmedicinavdelningen

Läs mer om arbetet här


Senior alert

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion