Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Juni 2014

Juni månads tårta: Bagaregårdens korttidsenhet i Örgryte-Härlanda, Göteborg

Utmärkelsen tilldelas enheten för sin goda struktur och systematik i arbetet med Senior alert på en korttidsenhet.

Vi har lyckats skapa ökad medvetenhet hos personalen och det har avsatts tid för reflektion, säger ssk Merita Murtezi. Genom att i tidigt skede identifiera risker och sätta in lämpliga åtgärder och göra uppföljningar ökar patientsäkerheten.

”Nu har vi bättre koll på matsituationen. Roligt att se när glädjen och matlusten ökar”, säger Maria Vårholm, undersköterska.

Stort grattis till er!

Kontaktperson: Merita Murtezi merita.murtezi@orgryteharlandra.goteborg.se

Här kan du hämta hem och se, om ni på er enhet kan dra nytta av från Bagaregårdens rutiner: korttidsenhetens rutinbeskrivning, broschyr och tavla för förbättringsarbetet.

Rutiner

Arbetsgången bra och tydlig:

Arbertsgången i Senior alöert-arbetet på Bakaregården.

Broschyr

Kvalitetsgruppens på Bagaregården utvecklingstavla med pgsa-hjul med mera.

Kvalitetsgruppens på Bagaregården arbetstavla för förbättringsarbetet.


Senior alert

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion