Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

April 2014

Tårtan i april går till äldreboendet Sjöboklint, Klintesväng 8 i Borås!

Denna månad uppmärksammar vi en enhet i samband med införandet av Senior alert. Pia-Lena Ståhl är samordnare för Senior alert på arbetsplatsen. Hon märkte i en enkät som gjordes att personalen saknade kunskap om syfte och förståelse av värdet med Senior alert.

Så här löste de detta:

Följande bildspel förmedlar kunskap om Senior alert på ett enkelt pedagogiskt vis som Borås äldreboende Sjöboklint, Klintesväng 8 gärna delar med sig av.

Stort grattis!

Bildspel från Borås äldreboende Sjöboklint, Klintesväng 8 (ppt, öppnas i nytt fönster)


Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion