Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Januari 2014

Stort Grattis till tårtan i januari som går till det särskilda boendet Gutenberg i Bollnäs!

Senior alert har lett till mer individanpassad vård. Nu har arbetssättssättet satt sig hos omvårdnadspersonal som börjar tänka på risker och åtgärder och vi har kommit vidare i tänket.
Lisa, sjuksköterska

Läs och låt dig inspireras!

Mätning av Nattfastan

En dans för balans

Kontaktperson: Katarina Sandström, katarina.sandstrom@bollnas.se


Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion