Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel med region/landsting- och kommunperspektiv

 

Om det förebyggande arbetet med Senior alert i Lindesbergs kommun.

(Lindesbergs kommun)

Ta del av Lindesbergs kommuns förebyggande arbete kopplat till Senior alert och deras framgångsfaktorer för en bättre samverkan. (Se bildspel här)

Kontakt: Liselotte Rydén-Melin, enhetschef och Gunilla Hedblad, MAS.

 

Arbetet med Senior alert ur ett kommunperspektiv.

(Töreboda kommun)

Om arbetet med Senior alert ur ett kommunperspektiv. Läs mer här (pdf) 

Implementering av blåsdysfunktion i Töreboda kommun - Läs mer här (ppt) Bra tips att använda när din enhet ska införa ny rutin att riskbedöma blåsdysfunktion.  Kontakt: Agneta Bakir, kvalitetsstödjare för Töreboda kommun,

 

Andel viktminskningar bäst i Sverige

(Region Örebro)

I Region Örebro län har hälso- och sjukvården och kommunerna lyckats väldigt bra med att få till hela den vårdpreventiva processen i Senior alert och detta har lett till betydande förbättringar för de äldre. Läs mer här

 

Kommuner med bra resultat i PPM-mätningen om trycksår

(Ekerö kommun och Gotlands kommun)

Två kommuner som fått mycket goda resulat i PPM-mätning av trycksår våren 2015 är Ekerö kommun, Stockholm och Gotlands kommun. Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-11-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion