Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Medicinska vårdenheterna A, B, C och D på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län

 

Undersköterskorna Anne Karlsson och Lise-Lotte Svensson på vårdavdelning A och B och vårdutvecklare Christina Anderssonn har utvecklat en magnettavla som hjälper till att förhindra avvikelser i arbetet med patienter. Tavlan placeras vid varje patients säng och synliggör vilka risker som patienten kan ha i samband med vården. Se poster om magnettavlan.

Detta gör vården säkrare, eftersom risken för missförstånd minskar. Vid uppföljning och utskrivning görs en överrapportering till respektive kommun via Meddix (ett IT-stöd för samordnad vårdplanering). Framgångsfaktorer som lyfts i arbetet är stödet från ledningen, möjlighet till utbildningar, långsiktighet och en nära dialog kring resultat. Se diagram

- Riskbedömning görs så tidigt som möjligt under vårdtiden, helst inom 24 timmar, säger Katarina Ekberg, verksamhetsutvecklare. Både undersköterskor och sjuksköterskor hjälps åt med detta. Vårdplaner upprättas då risk för undernäring konstateras. Hög andel av våra patienter identifieras som riskpatienter. Alla riskpatienter erbjuds mellanmål, E-kost och näringsdryck.

Kontakter: Enhet AB Liselott Svensson, lise-lotte.svensson@rjl.se och Enhet CD Katarina Ekberg, katarina.ekberg@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-06-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion