Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Arbeta med rapporter - vanliga frågor och svar

Genväg till frågor och svar:

1. Hur ofta uppdateras rapporterna?

2. Jag har tagit ut en rapport i Excel-format från Senior alert, men all text och alla siffror hamnar bara i en kolumn?

3. Varför kan jag endast välja registrerande enheter i vissa rapporter?

4. Varför skiljer sig antal riskbedömningar i rapporten Vårdprevention i jämförelse med övriga rapporter?

5. Varför skiljer sig antal riskbedömningar i Årsrapporten i jämförelse med övriga rapporter?

6. Varför blir det olika siffror som ”Antal enheter med möjlighet att registrera” och ”Antal riskbedömningar” i Administrativa rapporten?

7. Vad händer med registreringar som gjorts på numera inaktiverade enheter? Räknas de med i statistiken?

8. Vad betyder ”Antal fall per 1000 dagar” i Årsrapporten?

1. Hur ofta uppdateras rapporterna?

Svar: Senior alert uppdateras varje dygn kl. 00.00. Endast de registreringar som är klarmarkerade tankas över till rapportdatabasen.


2. Jag har tagit ut en rapport i Excel-format från Senior alert, men all text och alla siffror hamnar bara i en kolumn?

Svar: Detta beror på vilken version av Office man har. För att lösa detta gå in i Excel och:

  1. Markera första kolumnen "A" i excelbladet.
  2. Klicka på ”Data” i menyn längst upp.
  3. Klicka på ”Text till kolumner”.
  4. Kryssa i ”Avgränsade fält”, klicka på "Nästa".
  5. Välj Avgränsare "Tabb", klicka på "Nästa".
  6. Kryssa i "Ignorera upprepade avgränsare".
  7. Klicka på "Slutför".

Om det ändå inte blir bra kan du testa att upprepa alla steg fast kryssa ur "Tabb" i steg 5 och välja "Annan" istället och fylla i " (citat-tecken) i fältet jämte.


3. Varför kan jag endast välja registrerande enheter i vissa rapporter?

Svar: De rapporterna innehåller resultat som är spårbara till personer och de kan identifieras trots att födelsedata tagits bort. Dessa uppgifter får bara personal som har vårdkontakt med personen ta del av.


4. Varför skiljer sig antal riskbedömningar i rapporten Vårdprevention i jämförelse med övriga rapporter?

Svar: Rapporten Vårdprevention presenterar den vårdpreventiva processen från riskbedömning till planerade åtgärder, utförda åtgärder osv. Denna process bryts om personen avlider och därför exkluderas riskbedömningar för personer som avlidit inom 6 månader efter riskbedömning och saknar uppföljning.


5. Varför skiljer sig antal riskbedömningar i Årsrapporten i jämförelse med övriga rapporter?

Svar: Årsrapporten visar enbart data för hela månader som passerat.

Exempel: Om vi befinner oss i mitten av juni och tar ut en årsrapport med datumet 20XX-06-01 –20YY-06-30, så kommer Årsrapporten visa resultat för varje månad i tidsintervallet 20XX-06-01 – 20YY-05-31.


6. Varför blir det olika siffror som ”Antal enheter med möjlighet att registrera” och ”Antal riskbedömningar” i Administrativa rapporten när man väljer typ av rapport, ”rapport för specifika enheter valda nedan” eller ”övergripande rapport utan val av enhet(er)?

Svar: Om man väljer ”rapport för specifika enheter valda nedan” så hämtas och sammanställs information från samtliga underliggande enheter i hierarkin. T.ex. alla boenden som är kopplade till en kommun, även privata. Om man väljer ” övergripande rapport utan val av enhet(er) hämtas data från samtliga enheter i hela registret och sammanställs per vårdgivare. Tex redovisas riskbedömningar gjorda i kommunal regi under respektive kommun, medan riskbedömningar gjorda i privat regi under respektive vårdgivare (t.ex. Carema care).


7. Vad händer med registreringar som gjorts på numera inaktiverade enheter? Räknas de med i statistiken?

Svar: Enhetens tidigare data kommer alltid att räknas med i alla rapporter i de delar av den valda tidsperioden som registreringar gjorts på enheten. I urvalet i alla rapporter kan man välja att exkludera inaktiva.


8. Vad betyder ”Antal fall per 1000 dagar” i Årsrapporten?

Svar: ”Antalet fall per 1000 dagar” är en skattning av hur många fall som uppstår på enheten under 1000 dagar. Antalet dagar varje enskild person befunnit sig på enheten under respektive månad summeras. Denna siffra läggs ihop med övriga patienters summerade antal dagar på enheten, per månad. Sedan tas antalet fall som inträffat den månaden och delas med alla patienters summerade antal dagar på enheten för den månaden. Detta multipliceras sedan med 1000 och man får sedan det viktade talet.

Exempel: En enhet har tre personer inskrivna enligt bilden nedan.

Antal fall per 1000 dagar

Person 1 hade sin första riskbedömning 14 januari och flyttade från enheten 27 april. Person 1 har då befunnit sig på enheten i 17 dagar i januari, 28 dagar i februari, 31 dagar i mars och 27 dagar i april.
När beräkningen gjorts på samtliga personer på enheten, summeras dessa per månad. Dvs, Person 1, 2 och 3 spenderade sammanlagt 48 dagar på enheten i januari. Låt säga att 7 fallolyckor ägde rum på enheten under januari månad. Antalet fall per 1000 dagar blir då: (7/48)*1000=145.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-02-22
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik