Region Jnkpings ln Support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

HALT-kontakt

Kontaktperson på Folkhälsomyndigheten      

Tomas Söderblom
tel. 010-205 2375

Uppdaterad: 2019-06-04
Kristina Malmsten, Registercentrum sydost, RLK o Verksamhetsnära funktion