Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

HALT-kontakt

Kontaktperson på Folkhälsomyndigheten      

Tomas Söderblom
tel. 010-205 2375

Uppdaterad: 2017-05-08
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion