Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Svenska HALT 2019

Sedan 2014 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Senior alert en gång om året genomfört HALT -mätning (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). För hösten 2019 kommer någon mätning inte att genomföras. Folkhälsomyndigheten och Senior Alert återkommer med information om framtida arbete med HALT under hösten.

Besök gärna följande länk för att ta del av tidigare års resultat. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/resultat/

Punktprevalensmätning för trycksår (PPM) kommer att ske i vanlig ordning under hösten, mer information om trycksårsmätningen kommer.

 

Vid frågor kontakta senioralert@rjl.se

 


Svenska HALT 2018

Vecka 46-47 2018 (12–25 november med efterregistrering till och med 7 december) genomfördes den fjärde punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige via Senior alert. 

Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen genomfördes genom ett datauttag i registret, se vidare PPM-trycksår.

I mätningen deltog 142 kommuner, sammanlagt 2001 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 22937.

En summerande rapport kommer att presenteras via Folkhälosmyndigheten.

Ni hittar HALT-resultaten under Resultatfliken i Senior alert. För att få tillgång till resultaten krävs att man är inloggad på en registrerande enhet som deltagit i mätningen.


Enhetsrapporter

Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata

Redovisar den registrerande enhetens resultat.  Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.
 

Enhetsrapport- registrerad enhet jämfört mot kommun och riket

Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

 

Kommunrapporter

 

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.
 

Läs mer om HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad: 2019-08-15
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion