Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Svenska HALT

HALT 2021

"Tiden med pandemin har ännu tydligare visat betydelsen av att arbeta systematiskt med smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg. Genom att delta i HALT får verksamheter inom äldre-och funktionshinderomsorgen tillgång till en metod som ger stöd för att på ett strukturerat sätt samla in information om vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer, vårdtyngd samt antibiotikaanvändning - data som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet"

HALT-mätningen 2021 genomförs vecka 46-47 (15-26 november). Ingen föranmälan behövs. HALT-modulen öppnas automatiskt måndagen den 15 november och blir synlig för respektive enhet i Senior alert.

Inför HALT-mätningen behöver ni förbereda er genom att:

  • Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
  • Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en mätning?”

  • Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.

  • Testa metoden genom att göra några fallövningar.

    Allt utbildningsmaterial hittas här

 

Webbinarier inför

Senior alert kommer tillsammans med Folkhälsomyndigheten inför mätningen erbjuda två olika webbinarier för att stödja er i genomförande av mätningen. Anmälan till dessa görs via länkarna nedan.  Är det första gången du anmäler dig till ett webbinarie behöver du skapa ett konto. Ta hjälp av manualen "Ny använare i LoK:s externa portal. Användanamn är din mejladress och lösenord väljer du själv.

Nyfiken på HALT- webbinariet är framförallt för er som inte tidigare deltagit i HALT och vill veta mer. Webbinarierna erbjuds

  • 14 september kl. 14.30-15.15
  • 16 september kl. 09:00-09:45

Arbetar du inom Region Jönköpings län klickar du HÄR för anmälan. Använd ditt SITHS-kort eller logga in med det konto du tidigare skapat.

Arbetar du utanför Region Jönköpings län klickar du HÄR för anmälan. Du loggar in med det konto du tidigare skapat.

 

Öppen frågestund -  en digital frågestund inför mätning där den som ska utföra mätningen har möjlighet att ställa sina frågor.

  • 9 november kl. 14.30 – 15.15
  • 11 november kl. 14.30-15.15

Arbetar du inom Region Jönköpings län klickar du HÄR för anmälan. Använd ditt SITHS-kort eller logga in med det konto du tidigare skapat.

Arbetar du utanför Region Jönköpings län klickar du HÄR för anmälan. Du loggar in med det konto du tidigare skapat.

 

Mer information om HALT

Svenska HALT www.folkhalsomyndigheten.se/halt

 


HALT 2020

2020-års HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 6 december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen genomfördes genom ett datauttag i registret, se vidare PPM-trycksår.

I mätningen deltog 113 kommuner, sammanlagt 1010 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 11339.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultafliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter, se nedan.

Läs om Svenska HALT på Folhälsomyndihetens hemsida.

 


Enhetsrapporter

Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata

Redovisar den registrerande enhetens resultat.  Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.
 

Enhetsrapport- registrerad enhet jämfört mot kommun och riket

Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

 

Kommunrapporter

 

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.
 

Läs mer om HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad: 2021-05-10
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare