Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Svenska HALT 2018

Vecka 46-47 2018 (12–25 november med efterregistrering till och med 7 december) genomförs den fjärde punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige via Senior alert. 

Även i år kommer vi att genomföra PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen sker genom ett datauttag i registret, se , se vidare PPM-trycksår.

2017 deltog 153 kommuner, jämfört med 129 deltagande kommuner 2016. Totalt antal inkluderade vårdtagare 2017 är 24846, jämfört med 18613 vårdtagre 2016. En summerande rapport kommer att presenteras via Folkhälosmyndigheten.

Ni hittar HALT-resultaten under Resultatfliken i Senior alert. För att få tillgång till resultaten krävs att man är inloggad på en registrerande enhet som deltagit i mätningen.
 

Resultat HALT 2018

 

Antal deltagande kommuner (kommuner som har någon inlämnad enhet): 142

Totalt antal deltagande enheter: 2241

Antal inkluderade personer i mätningen: 25 923 personer

 


Enhetsrapporter

Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata

Redovisar den registrerande enhetens resultat.  Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.
 

Enhetsrapport- registrerad enhet jämfört mot kommun och riket

Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

 

Kommunrapporter

 

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.
 

Läs mer om HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Presentationer om Senior alert och Svenska HALT

Poster om Sjukvårdsrelaterade infektioner och antibiotikabehandling i Sverige, Svenska HALT-mätningen 2016. (Av Pär-Daniel Sundvall, Med.dr och distriktsläkare V.Regionen)

Film om UVi hos äldre - Pär- Daniel Sundvall Med.dr och distriktsläkare V.Regionen

Bildspel om UVI hos Äldre (Av Pär-Daniel Sundvall, Med.dr och distriktsläkare V.Regionen)

Film om UVI hos Äldre ( Av Pär-Daniel Sundvall, Med. dr och distriktsläkare V.Regionen och Stephan Stenmark STRAMA)

Film om svårläkta sår - Hanna Wikström specialist allmänmedicin

Utbildningar

Material från webbinarier om HALT 2018

Vad är HALT och varför mäter vi? Folkhälsomyndigheten  (pdf)

Hur utför jag en mätning? Folkhälsomyndigheten (pdf)

Var hittar jag mina HALT-resultat? (pdf)

Att jobba med förbättrinsgsarbete (pdf)

 

Inbjudan till webbinarier hösten 2018


Material 2017

Material från Regional workshop om svenska HALT v. 39 och v. 40 2017 (Folkhälsomyndigheten, nytt fönster)

Material från Regional workshop om svenska HALT v. 39 och 40 2016

Tidigare mätningar

Resultat 2017

Resultat 2016

Resultat 2015

Uppdaterad: 2018-12-17
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion