Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Svenska HALT 2020

 

Årerts HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 6 december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen genomfördes genom ett datauttag i registret, se vidare PPM-trycksår.

I mätningen deltog 113 kommuner, sammanlagt 1010 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 11339.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultafliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter, se nedan.

Läs om Svenska HALT på Folhälsomyndihetens hemsida.

 


Enhetsrapporter

Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata

Redovisar den registrerande enhetens resultat.  Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.
 

Enhetsrapport- registrerad enhet jämfört mot kommun och riket

Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

 

Kommunrapporter

 

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.
 

Läs mer om HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad: 2020-12-16
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion