Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

PPM 2019

Punktprevalensmätningen för 2019 äger rum den 13 november 2019.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår.

 

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten den 13 november 2019.

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med 27 november finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella den 13 november 2019.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida.Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”.

Datauttaget görs efter 27 november 2019.

 

 

Uppdaterad: 2019-07-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion