Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Punktprevalensmätningar (PPM) och resultat

PPM 2020

 

Punktprevalensmätningen för 2020 ägde rum 19 november.

 I 2020-års mätning observerades totalt 109 432 personer, varav 92 101 personer inom kommunal verksamhet och 17 331 personer inom regional verksamhet

För dessa 109 432 personer hade 25 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6075 personer hade totalt 8039 trycksår.

För mer specifika resultat, se sammanställning och respektive Excel-fil nedan.

Resultat - sammanställning 2020

Resultat kommun 2020

Resultat region 2020

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar

Resultat av tidigare punktprevalensmätingar

 

Instruktioner PPM

 

Beskrivning av hur mätningen går till

 

Kontakt

Kicki Malmsten
kristina.malmsten@rjl.se
076-7232004

Uppdaterad: 2020-12-15
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare