Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Punktprevalensmätningar (PPM) och resultat

PPM 2020

Punktprevalensmätningen för 2020 äger rum 19 november.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registsret under Resultat.

Mer information kommer inom kort.

Punktprevalensmätningar (PPM) och resultat

PPM 2019

Punktprevalensmätningen för 2019 ägde rum 13 november 2019.

Mätningen innebar att Senior alert gjorde ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget gjordes på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registsret under Resultat.

Resultat 2019

I 2019 års mätning observerades totalt 110 819 personer, varav 93 012 personer inom kommunal verksamhet och 17 807 personer inom regional verksamhet. För dessa 110 819 personer hade 25,1 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6965 personer hade totalt 9797 trycksår.

För mer specifika resultat, se respektive Excel-fil och sammanställning.

 

 

 

 

Resultat från tidigare punktprevalensmåtningar

 

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar.

 

Instruktioner PPM

 

Beskrivning av hur mätningen går till

 

Kontakt

Kicki Malmsten
kristina.malmsten@rjl.se
076-7232004

Uppdaterad: 2020-05-05
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion