Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

PPM-mätning 2018

PPM-mätningen för 2018 äger rum den 15 novemer och den görs i samband med World Wide STOP Pressure Ulcer Day och samtidigt som mätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning (Svenska HALT) som pågår vecka 46-47 inom särskilt boende.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår.

 

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten den 15 november 2018.

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med 29 november finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella den 15 november 2018.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida.Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”.

Datauttaget görs efter 29 november 2018.

 

 

Uppdaterad: 2018-10-15
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion