Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vanliga frågor och svar om PPM    

Vad betyder PPM, punktprevalensmätning?
• Punkt (vid ett tillfälle) + Prevalens (förekomst) + Mätning för trycksår och fall. Här betyder det ”Mätning av förekomst av trycksår och fall vid en bestämd tidpunkt”.


Jag får upp meddelande om att riskbedömning saknas, men jag vet att personen har en riskbedömning, vad är fel?

• Kontrollera att riskbedömningen inte är äldre än 6 månader. Om den är det, gör en ny.
• Riskbedömningarna måste vara gjorda med Mod Norton eller RAPS, det går inte att ha kryssat i att "Riskbedömning går ej att göra men personen har risk".


Vi har flera personer på enheten som vi vet är registrerade på enheten, men vi hittar dem inte i Senior alert.
•Troligtvis har personerna blivit registrerade på fel enhet, tex har de registerats på våningsplan 3 fast de ligger på våningsplan 1. Då har man två alternativ, 1. Gör en uppföljning och avslut på personen. Registrera den sedan på rätt enhet. Då får man med sig alla tidigare registreringar och kan använda den förifyllda riskbedömnigen. 2. Radera personen på den enheten som blivit fel och börja om från början på rätt enhet.

Vilken journal ska jag journalgranska, HSL eller SoL?
•HSL journalen

Jag vet inte hur man kategoriserar trycksår, hur gör jag?
•Kontakta din MAS eller sår-ansvarig i kommunen. De hjälper dig.
•Gå PUCLAS-utbildningen och använd trycksårskort.


Jag håller på och efterregistrerar och får upp meddelande om att datumet ligger utanför mätningen?
•Ange det datumet som mätningen gjordes under v.11, inte dagens datum. Då själva mätningen dvs hudbedömningen, fall kontroll samt journalgranskningen måste vara gjord under v 11 så måste datumintervallen stämma med det.
•Om ni genomförde mätningen efter vecka 11, tex. vecka 12, så ska den inte läggas in i Senior alert. Meningen med en punktprevalensmätning är att alla gör mätningen samtidigt, under samma vecka.

 

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

 

Uppdaterad: 2016-04-26
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik