Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Instruktioner till PPM

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på satt datum. Datum förmedlas av Senior alert i god tid innan mätningen äger rum.

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med tåv veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida.Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”.

Uppdaterad: 2019-12-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion