Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat PPM-mätning 2017

 

Resultat från 286 kommuner och 19 landsting/regioner. Mätningen innefattar 110 488 personer varav 90 404 inom kommunala verksamheter och 20 044 inom landsting/region som var inskrivna i Senior alert 22 november 2017. Samtliga enhetstyper i Senior alert är inkluderade.

Andel trycksår inom kommunala verksamheter var 5,4 %. Inom landsting/region var andel trycksår 4,0 %. Fördelningen mellan olika enhetstyper går att läsa ut i tabellen nedan.

 

Affisch 1

Klicka på bilden för att förstora den.

25 % av alla riskbedömda hade risk för trycksår. 7 801  trycksår identifierades bland 110 488 personer. Dessa 7801 trycksår återfanns på 5701 personer (5,2 %). Utav 5 701 personer med trycksår hade 1464 personer mer än ett trycksår.

Resultatet av mätningen 2017 för kommuner, landsting/regioner och privata vårdgivare hittar ni i högerspalten. Datauttaget baseras på antal inskrivna personer i Senior alert för samtliga enhetstyper för riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår den 22 november 2017. Resultatet redovisas i respektive Excel-fil för kommun, sjukhus och privat vårdgivare, fördelat på vårdenhetstyper. Excel-filerna är ett komplement till "Vårdprevention och Utfall" samt "Enhetens koll på läget” där resultat för trycksår, kategorier och åtgärder med mera följs över tid.

Uppdaterad: 2018-06-07
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion