Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Trycksår

Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, och ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv.

Tryck uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget och trycksåret orsakas av lokal syrebrist som leder till vävnadsskada samt/eller av skada i muskelceller där ben möter muskelvävnad. Trycksår kan uppstå på alla delar av kroppen och det är inte ovanligt att en person har mer än ett trycksår.

Punktprevalens mätningar av trycksår 2015 i slutenvård (SKL) visar att 16,6 % har trycksår och i vår mätning i kommunal omsorg vecka 11 2016 visade att 7,8 % hade trycksår.

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

 

Referenser och regelverk

 

Vårdhandoken

Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Nationell satsning på patientsäkerhet.

 

 

RikSår_logotypforwebBehandling av trycksår - Senior alert samarbetar i partnerskap med kvalitetsregistret Rikssår. Här finns en mängd information om behandling av trycksår med mera. Rikssår (nytt fönster) - kvalitetsregistret för data om trycksår, från prevention till sårläkning. Här finns mycket information om behandling av trycksår med mera.

 

 

Trycksårskort

SSiS nya trycksårskort - Nollvision Trycksår. Kortet är ursprungligen framtaget på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås, men SSiS har med Södra Älvsborgs Sjukhus godkännande modifierat det något. Kortet är i fickformat.

 

 

Referens: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nationell satsning för patientsäkerhet samt Vårdhandboken - Trycksår

Uppdaterad: 2020-12-08
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare