Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Undernäring

Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Så småningom påverkas funktion och struktur i kroppens alla organ (SKL).
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för förebyggande av och behandling av undernäring beskriver undernäring som ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har or­sakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansätt­ning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp. Föreskriften gäller både för verksamheter inom Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Socialtjänstlagen (2001:453).

  • 29 % av alla MNA-bedömningar 2015 (195 400 styck) har ett BMI på 22.

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

 

Referenser och regelverk

 

Vårdhandboken

Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens webbsida med material att ladda ner:

 

Referens: SKL Patientsäkerhet/undernäring 

 

 

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare