Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Munhälsa

På särskilda boenden och sjukhus är ohälsa i munnen hos äldre vanligt. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. De äldre har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver noggrann munhygien. Bristande munhygien kan bland annat leda till lunginflammation, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad livskvalitet. Därför är det viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder.

  • 38 % bedöms ha ohälsa i munnen som kan åtgärdas av vård- och omsorgspersonalen själva
  • 13 % bedöms ha behov av åtgärd från läkare/tandvård
  • Ytterligare 22 % bedöms ha risk för ohälsa i munnen, men en ROAG-bedömning har inte varit möjligt att göra.

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

 

Referenser och regelverk

 

Vårdhandboken:

Sveriges kommuner och randsting, SKR:

Nationell satsning för patientsäkerhet

 

 

Film om god munhälsa

Kontroll i munnen. Bild från filmen om munhälsa i Skellefteå.

 

 

 

 

 

 


En film om munhälsa i Senior alert Bilden: Kontroll av slemhinnorna i munnen, från film om munhälsa i Skellefteå kommun.

 

Film om hur ni gör en munhälsobedömning

  • Instruktionsfilm om hur ni gör en munhälsobedömning enligt ROAG ( 6 min)
  • Klicka på bilden!

Material munhälsa

Munhälsa - en del av Senior alert (pdf, nytt fönster)

 

 

Uppdaterad: 2020-08-12
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare