Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Frågor och svar om munhälsa

Varför ska vi använda ROAG som instrument?

Svar: ROAG hjälper personalen att göra en systematisk bedömning av munhälsan. Ingen del av munnen missas och personalen lär sig se skillnad på det som är friskt i munnen (Grad 1) och ohälsa i munnen (grad 2 och grad 3).

Identifieras ohälsa finns det många åtgärder som personalen omgående kan åtgärda. Identifieras grad 3 kan personen snabbt hänvisas till tandvård eller läkare.

Om ROAG kontinuerligt används kan ohälsa i munnen snabbt förebyggas och åtgärdas.

Måste man göra hela ROAG-bedömningen?

Svar: Ja, annars blir inte bedömningen av personens munhälsa komplett.

Vad menas med att personen inte har något tandkött?

Svar: Har personen inga tänder finns inget tandkött utan endast munslemhinna.

Räknas rotrest som tand i Senior alert?'

Svar: Nej.

Räknas implantat som egna tänder?

Svar: Nej, det räknas som implantat.

Måste vi räkna personens tänder för att kunna registrera ROAG i Senior alert?

Svar: Ja. När man gör en ROAG-bedömning kan man i samband med det räkna tänderna.

ROAG – parameter Röst: Hur ska man tänka om en person inte har någon röst?

Svar: Parametern avser rösten relaterat till munhälsa, t.ex. muntorrhet, svampinfektion.

Är åtgärderna för ROAG-J anpassade till KVÅ?

Svar: Inte fullständigt, men åtgärderna inom munhälsa är kopplade till 4 KVÅ-koder:

  • QN008 (kroppsvård inklusive tandvård)

  • QN010 (träning i munvård)

  • QN011 (assistans i munvård)

  • QN012 (fullständigt utförande av munvård)

Vad gör jag om bedömning visar minst en 3:a?

Svar: finns på denna sida!

När ska det göras en munbedömning?

Svar: Åtta viktiga punkter att ha koll på vid risk för ohälsa i munnen.
Åtta punkter.

 

Var finns blanketter för riskbedöming med ROAG?

Se Gör så här-sidan.
Vi har också samlat alla blanketter, manualer och filmer för att bedöma munnen här - På en sida.

Är inte detta tandvårdens jobb?

Svar: Nej. Läs mer om varför.

 

Några fler frågor och svar finns också på startsidan för Munhälsa.

 

---

Kontakt: Senior alert support

 PrintFriendly Skriv ut läsvänlig version av denna sida  

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-02-22
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik