Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Risk för ohälsa? Åtta punkter att ha koll på

En mun med tänder och tunga.Det ska göras en riskbedömning av munnen i samband med inskrivning eller inflyttning till vård och omsorg (enligt ROAG). Det finns risk för oral ohälsa när patienten lider av något av följande:

  1. Är undernärd eller har risk för undernäring och ordinerats näringsdryck, extra mellanmål eller nattmål.
  2. Uppvisar funktionella svårigheter att äta på grund av oralmotorisk funktionsnedsättning och därmed följande tugg- och sväljproblem (dysfagi).
  3. På grund av oral motorisk funktionsnedsättning samlar mat i munnen under måltid som blir liggande kvar länge.
  4. Har motorisk och/eller sensorisk funktionsnedsättning som försvårar munvård.
  5. Har nedsatt allmäntillstånd med stor trötthet och inte orkar utföra munvård. Har försämrad kognitiv förmåga och inte förstår varför och hur munvård skall utföras.
  6. Har nedsatt perception och inte kan uppfatta kvaliteten på den utförda munvården.
  7. Har ont i munnen vid eller mellan måltid.
  8. Upplever muntorrhet. 

(Referens: Munhälsa, åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen, SKL 2014)

 PrintFriendly Skriv ut läsvänlig version  

Kontakt

Senior alert support kan hänvisa vidare.

 

Uppdaterad: 2015-03-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion