Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Är inte detta tandvårdens jobb?

Nej, munhälsa ska ses som en del i den dagliga omvårdnaden.

ROAG är ett bra hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal för att identifiera munhälsoproblem redan i samband med inskrivning/inflyttning och vid misstanke om ohälsa i munnen.

Identifieras ohälsa i munnen finns det många enkla åtgärder som vård- och omsorgspersonal kan utföra för att avhjälpa problemen och kontinuerligt följa upp personens munhälsa.

Ger rekommendation

Den uppsökande verksamheten inom tandvården gör munhälsobedömning och ger rekommendation om nödvändig tandvård behövs. Tandvårdens uppsökande verksamhet fungerar som en konsultativ insats gentemot den enhet eller anhörig som ansvarar för personens vardagliga munvård (Enligt SKL Munhälsa). Detta görs en gång per år.

Tandvårdens bedömningar kan inte registreras i Senior alert

De ROAG-bedömningar som tandvårdens uppsökande verksamhet gör kan inte registreras i Senior alert.

Bedömning av munhälsa enligt ROAG som finns i Senior alert avser det som vård- och omsorgspersonalen gör i sitt dagliga arbete. Inte det som den uppsökande tandvården gör en gång per år.

Registreringarna i Senior alert ska således inte vara resultatet av det som den uppsökande tandvården gör (även om de skulle använda ROAG).

Vård- och omsorgspersonalens egen bedömning

Hela tanken med att arbeta med ROAG i Senior alert är att munhälsa ska bli en del att vård- och omsorgspersonalens egen bedömning av munhälsan och att de utifrån ROAG ser åtgärder som personen behöver få hjälp med. Munnen och munhälsan är en del av kroppen och behöver samma dagliga vård och omsorg som resten av kroppen.

 

 

 PrintFriendly Skriv ut läsvänlig version  

Kontakt

Senior alert support kan hänvisa vidare.


Om en person tackar nej - vad gör man?

Hur gör man om personen tackar nej till kontakt/remiss till tandvård

Förklaringar till varför en person tackar nej till olika åtgärder finns aldrig i register - men ska alltid dokumenteras i journal.

Uppdaterad: 2015-03-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion