Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Bedömningsinstrumentet COPM

(Canadian Occupational Performance Measure)

COPM är ett personcentrerat mätinstrument utformat i syfte att användas för att upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter (till exempel tvätta och klä sig, gå och handla, gå på biblioteket). De aktiviteter som den äldre personen prioriterar att träna används sedan som mål i rehabiliteringsprocessen. Bedömningen kan göras av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Bedömningen genomförs med en strukturerad intervju där den äldre personen själv anger vilka vardagsaktiviteter som man upplever svåra att göra. Personen prioriterar sedan de aktiviteter man vill förbättra sitt utförande i. För dessa aktiviteteter skattar personen sedan hur väl man tycker att man gör dem och hur tillfredsställd man är med utförandet.

Alla prioriteringar och skattningar görs på en 10-gradig skala, och de omsätts sedan till ett totalt värde. Skattning görs både i början och i slutet av en rehabiliteringsperiod. Detta innebär att förändringar kan följas både på individ- och gruppnivå.

De aktiviteter som den äldre personen prioriterar att träna användas sedan som mål i rehabiliteringsprocessen.

 

Omslag, manual för COPMLäs manualen noga

För att kunna göra COPM bedömningen behöver intervjuaren läsa manualen noga och gärna göra några träningsintervjuer. För en van intervjuare brukar bedömningen ta 20-30 minuter att genomföra.

Manualen kan för närvarande inte läggas ut på Senior alerts webbsida eftersom COPM Inc. Canada, som har rättigheterna, inte tillåter fri tillgång.

Är du intresserad av COPM och vill börja redan nu, kontakta Sveriges Arbetsterapeuter. http://www.arbetsterapeuterna.se

Här kan du beställa manual till självkostnadspris: 350 kr. http://www.arbetsterapeuterna.se/copm

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Senior alerts support.

senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2016-05-23
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik