Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Personcentrerad vård - vad är det?

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhörigvårdare och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering. Baserat på patientens berättelse och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning.

Tre nyckelbegrepp: partnerskap, patientberättelse & dokumentation

  1. Den mest centrala delen i personcentrerad vård är partnerskapet  då det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan patientens kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, å andra sidan vårdpersonalens kunskap om sjukdomen i sig, vård, behandling och/eller rehabilitering på en generell nivå.
  2. Förutsättningen för personcentrerad vård är patientberättelsen, alltså patientens egen berättelse om sitt tillstånd. Utifrån den och övriga undersökningar planeras vården gemensamt, och en överenskommelse skrivs ner i form av en hälsoplan.
  3. Den tredje komponenten i personcentrerad vård är dokumentation av patientberättelsen och hälsoplanen i patientens journal.

Varför personcentrerad vård?

Vi står inför ett scenario av ökande kostnader inom hälso- och sjukvården. Med personcentrerad vård kan samhällets resurser användas mer effektivt, eftersom det visat sig att vårdtidens längd på sjukhus blir kortare, patienter känner sig tryggare och medicinska komplikationer minskar.

 

Källa: Centrum för Personcentrerad vård, GPCC, är en del av  Göteborgs Universitet och en av de mest ledande organisationerna i Sverige idag vad gäller begreppet Patientcentrerad vård.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion