Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Filmer - område Rehabilitering

1. Detta är bedömningsinstrumentet COPM. Carita Nygren, professionsutvecklare, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter presenterar COPM (1:36 min).

2. Röster från testperiod med COPM/rehabilitering i Senior alert. Deltagare i teamen berättar (3:34 min).

3. Varför rehabilitering i Senior alert - bakgrund. Maj Rom, projektchef för Bättre Liv för Sjuka Äldre, Sveriges Kommuner och Landsting, berättar (1:32 min).

 

film om COPM.Kom igång med COPM (film) - personcentrerad rehabilitering med COPM, 3,27 minuter.

 

 

 

 

 

Kontakta vår support!

Om du har frågor, kontakta Senior alerts support!

 

Uppdaterad: 2016-05-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion