Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Framgångsfaktorer

Sammanställning från workshop som hölls i Jönköping den 12 maj 2015 med deltagare från Senior alerts ledningsgrupp och testteam från utvalda delar i Sverige, FSA och Fysioterapeuterna.

 • Bra att det handlar om dagliga aktiviteter
 • Är personcentrerad, personens egna önskemål om vad som är viktigt
 • Personen uppskattar samtal
 • Kan motivera och återkoppla rehabinsatser utifrån COPM-bedömningen
 • Sätter ordningen för rehabilitering
 • Skattning hjälper till att prioritera målen utifrån patientens vilja och önskan
 • Identifiera (rätt) patientens mål
 • Patienten får förtroende och känner sig lyssnad på
 • Ger patienten en röst
 • Siffror och mätbara resultat och framsteg. Konkret förbättring för patienten.

 

 • Fångar patientens egna prioriteringar
 • Gemensamt språk och samsyn vad gäller rehabilitering över professionsgränserna
 • Öppnar ögonen för rehabiliteringsfrågor hos andra professioner
 • Rehab även mer delaktiga i behandling trycksår-och malnutritionsbehandling
 • Få statistik på gruppnivå i vår verksamhet. Var gör vi skillnad
 • Skattningen bidrar till att konkretisera och tydliggöra nuläge och mål och förbättringar i rehabprocessen
 • Gemensamma mål med patient, anhöriga och teamet
 • Synliggöra behovet av rehabilitering
 • Bra del i anamnes
 • Bra sätt att formulera mål.

 

 • Får fram info man inte hade fått annars
 • Involverar alla professioner (teambildande)
 • Bra för att kunna följa resultat
 • Val av patientgrupp kan vara viktigt för att komma igång, men intervjun kan funka på de flesta
 • Synliggör ”nöjdhet” hos personen
 • En möjlighet att göra ett bättre jobb.

    Logotyp Sveriges Arbetsterapeuter       Logotyp för Fysioterapeuterna     
Logotyp för Senior alert

 

 

Kontakt

Maria Johansson
Utvecklingsledare Senior alert

Visa listan för andra

Listan som Powerpointbild.

 

Uppdaterad: 2017-08-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion