Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Tips och råd för att komma igång med COPM

film om COPM.Kom igång med COPM (film) - personcentrerad rehabilitering med COPM, 3,27 minuter.

 

 

 

 

• Vi rekommenderar att teamet går Senior alerts webbutbildning "Att främja den äldres hälsa".

COPM-manual med blanketter kan beställas här.

• Mer information om personcentrerad rehabilitering med COPM finns under fliken Rehabilitering.

• Ta reda på om det finns personal i din närhet som redan använder COPM och som kan vara ett stöd!

• Om ni vill komma i kontakt med team som är i gång och testar personcentrerad rehab med COPM i Senior alert hör av er till oss.

• Reflektera på arbetsplatsen:
   - Hur ser era team ut?
   - Hur fungerar teamarbetet i vardagen?
   - Hur fungerar era mötesplatser?
   - Regelbundna teamträffar?
   - Är mötena effektiva?

• Reflektera - I vilken utsträckning arbetar du/teamet personcentrerat idag?

 

Filmer om rehabilitering med COPM

Kontakta gärna Senior alert vid frågor eller behov av stöd,  

Uppdaterad: 2017-08-15
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion