Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningar

Från inspelning av webbutbildningen.

Kom igång med Senior alert 1-2-3-4

Senior alert kan vara en självklar del i vårdplanering och en brygga och ett redskap mellan vårdgivare. Men för att arbeta med Senior alert måste alla vara på ”rätt spår” och för detta krävs att alla har kunskap om Vårdprevention och Senior alert. För detta har vi tagit fram e-lärande som görs i team eller enskilt.

  1. Lära grunderna i Senior alert genom att genomföra vår webbutbildning och samtidigt använda PLAN för hur arbetet med Senior alert ska fungera i den egna verksamheten. Utbildningen tar ca 45 minuter att gå igenom och ger baskunskaper om: kvalitetsregistret Senior alert, den vårdpreventiva processen, mätningar och förbättringsarbete.

  2. Lära sig registrera och använda registret genom videoguide eller med manual samt genom att testa att registrera i vår utbildningsmodul. Använd resultaten, få stöd i tolkningarna via vår rapportbeskrivning.

  3. Inspireras vidare och lära mer om Vårdprevention i vår Kunskapsbank som är en möjlighet att lära mer om förebyggande åtgärder och vill stödja dig till en god vård och omsorg där kunskap om vårdpreventiva åtgärder är i fokus och inspirera till att prova nya arbetssätt.

  4. Våga testa!

 


 

Information och anmälningar till Senior alerts utbildningar 2019

Anmälan till:

 

 

Information och anmälningar till Senior alerts webbinarier

Anmälan till:

Att registrera 14 oktober  2019
  12 november 2019
   
Att mäta       24 september 2019
  24 oktober 2019
  28 november 2019

 

Under hösten kommer vi även erbjuda kunskapswebbinarier kring våra 5 olika riskområden, s.k. Open Space. Syftet med att vi erbjuder dessa webbinarier är att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring de äldre samt att stärka kompetensen kring vårdprevention ute i verksamheternaPlanering pågår för fullt och datum publiceras inom kort.

 

Information och anmälan till workshops av andra arrangörer

Ett tryggt liv hemma - arrgangeras av SKL 10 september och 18 november

 

Information och anmälan till konferenser där Senior alert deltar

NIKOLA-konferensen 22-23 oktober 2019

 


 

Webbaserade kurser av andra arrangörer


Vid frågor om våra utbildningar - Maila Senior alerts support: senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2019-09-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion