Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningar

Senior alert kan vara en självklar del i vårdplanering och en brygga och ett redskap mellan vårdgivare. Men för att arbeta med Senior alert måste alla vara på ”rätt spår” och för detta krävs att alla har kunskap om Vårdprevention och Senior alert.  För att förenkla för er finner ni till höger en beskrivning av hur ni kan komma igång med Senior alert i 4 steg. För detta har vi förutom våra utbildningar på plats och  webbinarier tagit fram e-lärande som görs i team eller enskilt.

 

Information och anmälningar till Senior alerts utbildningar och webbinarier 2019

 

Anmälan till:

Webbinarie Att mäta       28 november 2019
   
   
Kunskapswebbinarie Open Space Munhälsa 9 december 2019
Kunskapswebbinarie Open Space Blåsdysfunktion 11 december 2019
Kunskapswebbinarie Open Space Trycksår 18 december 2019
Kunskapswebbinarie Open Space Undernäring 17 december 2019
Kunskapswebbinarie Open Space Fall 17 december 2019

 

Kunskapswebbinarie kring våra 5 olika riskområden, s.k. Open Space, har syftet att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring de äldre samt att stärka kompetensen kring vårdprevention ute i verksamheterna


 

 

Information och anmälan till workshops av andra arrangörer

Ett tryggt liv hemma - arrgangeras av SKL 10 september och 18 november

 

Information och anmälan till konferenser där Senior alert deltar

NIKOLA-konferensen 22-23 oktober 2019

 


 

Webbaserade kurser av andra arrangörer


Vid frågor om våra utbildningar - Maila Senior alerts support: senioralert@rjl.se

Kom igång med Senior alert    1-2-3-4

Kom igång med Senior alert 1-2-3-4

Uppdaterad: 2019-12-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion