Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildning för Senior alertstödjare

Målgrupp:

För dej som ska stödja arbetet med Senior alert på olika nivåer inom offentlig och/eller privat regi.

Efter dagen ska du kunna förmedla och stödja medarbetare och enheter i

  • Bakgrund och värdegrund i Senior alert
  • Senior alert ”Fyrfältare”
  • Vad är ett kvalitetsregister
  • Vårdprevention – processen
  • Mätningars betydelse
  • Förbättringsarbete
  • Grunderna i registrering och administration i Senior alert
  • Hemsidan

Praktiska övningar varvas med teori

Omfattning:

Heldag 9:30-16:00

Just nu inget datum planerat.

Plats:

Qulturum, Jönköping.

Kostnad:

1 000 kr

Kaffe och lunch och utbildningsmaterial ingår. Eventuell kostnad för resa och boende ingår inte.

Vid för få anmälda ställs utbildningen in.

Kursledare:

Kristina Malmsten, Anna Trinks , Senior alert

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

Uppdaterad: 2016-04-28
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik